Informacje o ulgach

Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1/ uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2/ osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3/ nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4/ opiekunom niepełnosprawnych
5/ osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „ Zasłużony dla Kul-tury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
6/ kombatantom;
7/ posiadaczom Warszawskiej Karty Turysty.

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1/ opiekunom grup
2/ niepełnosprawnym
3/ osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
4/ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
5/ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
6/ posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka ( Dz.U. Nr 180, poz.1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
7/ dzieciom do lat siedmiu;
8/ laureatom Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w muzeum” oraz Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży „Muzealne spotkanie z fotografią”, posiadającym ważną kartę wolnego wstępu do wszystkich muzeów podległych resortowi kultury i dziedzictwa narodowego”;

9/ osobom powyżej 70 r.ż. w ramach programu „Możesz więcej”.


 

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualnościami i wystawami


22 522 66 30 - sekretariat
e-mail: mlij@muzeum.warszawa.pl

ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
Zobacz na mapie