Aktualności

Informacja dot. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

W dniu 29 września 2017 roku Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa zostało powiadomione pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Jarosława Sellina, iż Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński podjął decyzję o zamiarze połączenia Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

W wyniku połączenia zostanie utworzona nowa państwowa instytucja kultury Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Równocześnie w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukazało się obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Następnego dnia obwieszczenie zostało opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Przyczyną połączenia jest m.in. konieczność racjonalizacji wydatkowania środków finansowych z budżetu (…), a połączenie sprzyjać będzie efektywnemu wydatkowaniu środków (…), które przeznaczone będą na cele opieki nad historyczną rezydencją – pomnikiem historii.

Należy domniemywać, że akt o połączeniu  Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zostanie wydany 1 stycznia 2018 roku.

Ponieważ informacja ta może rodzić wątpliwości co do dalszej działalności instytucji, w szczególności dostępności wystaw oraz prowadzonej działalności edukacyjnej, pragniemy przywołać mające zastosowanie w tej sytuacji zapisy Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z 25.10.1991)

Art. 19. w/w ustawy stanowi:

  1. Połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.

(…)

  1. Akt o połączeniu instytucji kultury zawiera:

1) nazwy łączonych instytucji kultury;
2) nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania instytucji kultury, powstałej w wyniku połączenia;
3) określenie terminu połączenia instytucji kultury;
4) ustalenie zasad przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucję powstającą w wyniku połączenia.

Art. 25a. w/w ustawy stanowi:

  1. Instytucja kultury utworzona w trybie określonym w art. 18 ust. 1 albo art. 20 ust. 1 albo przekazana w trybie art. 21a ust. 2 albo ust. 2a, wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była łączona, dzielona albo przekazywana instytucja, bez względu na charakter prawny tych stosunków, w szczególności pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane tej instytucji przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

W związku z powyższym informujemy, że Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa kontynuuje dotychczas zaplanowaną działalność. O wszelkich zmianach będą Państwo na bieżąco informowani.


 

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualnościami i wystawami


22 522 66 30 - sekretariat
e-mail: mlij@muzeum.warszawa.pl

ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
Zobacz na mapie