Edukacja

Rezerwacje lekcji edukacyjnych

tel. 518 684 215

mail: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl

 

PRZEDSZKOLE, KLASA I – III SP

czas trwania lekcji ok. 45 minut

Leśne zwierzęta duże i małe

Zajęcia odbywają się w sali „Las”. Dzieci poznają zwierzęta żyjące w polskich lasach oraz specyfikę leśnego środowiska. Dowiedzą się, które zwierzę występujące w Polsce jest największe, co lubią jeść poszczególne gatunki i do których zwierząt nie wolno podchodzić.

 

Skrzydlaci przyjaciele

Lekcja odbywa się w sali „Ptaki”. Dzieci poznają wybrane gatunki ptaków występujących w Polsce. Uczestnicy dowiedzą się m.in., które z ptaków możemy spotkać w parku, a które tylko w lesie – z dala od ludzi. Po zajęciach będą potrafili odróżnić kaczkę od kaczorka , będą także wiedzieć, które ptaki są najsprytniejsze a które transportują pisklęta, przenosząc je na grzbiecie.

 

Podróż w dalekie strony

Zajęcia odbywają się w sali „Oko w oko”. Dzieci poznają zarysy kontynentów: Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Poznają niektóre gatunki żyjących tam zwierząt. Dowiadują się, jak środowisko, w którym żyją zwierzęta wpływa na ich wygląd. Po lekcji dzieci będą m.in. wiedziały czym różni się żubr od bizona, dlaczego futro niedźwiedzia polarnego jest długie i białe a tygrysa krótkie i pasiaste.

 

Co noszą zwierzęta w lesie, kiedy jest zimno?

Zajęcia odbywają się w sali „Las”. Celem zajęć jest pokazanie dzieciom, jak zwierzęta leśne przygotowują się do zimy i co robią w czasie największych mrozów. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wybrane gatunki radzą sobie z niskimi temperaturami oraz brakiem pożywienia.

 

Tropy i ślady zwierząt

Zajęcia odbywają się w sali „Las”. Dzieci uczą się rozpoznawać ślady żyjących w Polsce ptaków i ssaków. Dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta zostawiają różne rodzaje śladów i czym dokładnie są tropy. Będą potrafiły odróżnić szyszkę, z której nasiona zjadł dzięcioł, od tej którą pożywiła się wiewiórka. Będą wiedziały po czym poznać czy w norze mieszka lis czy borsuk.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA IV – VIII i GIMNAZJUM

czas trwania lekcji: ok. 60 minut

Wędrówki ptaków

Lekcja odbywa się w sali „Ptaki”. Dzieci poznają przyczyny ptasich wędrówek, utrwalają wiadomości o gatunkach wędrownych i niewędrownych, dowiadują się: gdzie ptaki migrują i dlaczego ptaki migrujące czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów, które ptaki fruwają dobrze, a które słabo.  Dowiadują się także, które ptaki latania uczą się szybko a które muszą je długo ćwiczyć. Przy pomocy mapy poznają, w jaki sposób ptaki wybierają najbezpieczniejszą trasę wędrówki.

 

Tajemnice ptaków

Lekcja odbywa się w sali „Ptaki”. Uczestnicy dowiedzą się, jakie adaptacje umożliwiają ptakom latanie.   Zobaczą jak zbudowane są ptasie pióra i w jaki sposób ułożone są w skrzydłach. Będą też wiedzieli, dlaczego kości ptaków są w środku puste i z jakich przodków wyewoluowały ptaki. Dowiedzą się, czemu samce ptaków są zazwyczaj kolorowe a samice szare. Poznają bliżej niektóre z gatunków ptaków żyjących w Polsce.

 

Gdzie żyje ten ptak?

Lekcja odbywa się w sali „Ptaki”. Uczestnicy zapoznają się z opisami różnych gatunków ptaków. Ich zadaniem będzie znalezienie okazu w sali a następnie uzupełnienie luk w opisie jego wyglądu oraz zaprezentowanie gatunku pozostałym uczestnikom warsztatów. W czasie warsztatów dzieci dowidzą się w jaki sposób środowisko życia wpływa na wygląd ptaka i na czym polega zjawisko konwergencji. Usłyszą też ciekawostki na temat niektórych – żyjących w Polsce –  gatunków ptaków.

 

Jak tropić dzikie zwierzęta?

Zajęcia odbywają się w sali „Las”. Uczestnicy dowiedzą się jak można rozpoznawać obecność pewnych gatunków w okolicy na podstawie ich śladów i nauczą się sposobu liczenia są dzikich zwierząt w lesie. Dowiedzą się również jakie zwierzęta są stopochodne a jakie palcochodne, z czego wynika budowa ich stóp i jak wpływa ona na wygląd ich tropów.

 

Zgadnij, gdzie mieszkam? – zwierzęta różnych stref klimatycznych.

Zajęcia odbywają się w sali „Oko w oko”, ich celem jest zwrócenie uwagi uczniów na to, że wygląd zwierzęcia zależy od środowiska, w którym ono żyje. Podczas zajęć poznają ssaki żyjące w trzech strefach klimatycznych: okołorównikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej. Wraz z edukatorem dzieci będą starały się odpowiedzieć na pytanie jakie warunki panują w każdej  z wymienionych stref klimatycznych.

 

Pies, koń, owca i gęś, czyli jak człowiek udomowił zwierzęta?

Lekcja odbywa się w sali „Las”.  Uczestnicy dowiedzą się, jak zwierzęta udomowione pomogły człowiekowi zbudować cywilizację oraz kiedy udomowiono poszczególne gatunki. Dowiedzą się także, jakie cechy powinno mieć zwierzę, by nadawało się do udomowienia i jak wyglądali dzicy przodkowie zwierząt udomowionych oraz które z nich są obecnie gatunkami wymarłymi. Dowiemy się też, jakie zwierzęta domowe wybrały wolność, przekształcając się ponownie w gatunki dzikie.

 

Zwierzęta wymarłe

Zajęcia odbywają się w sali „Ptaki”. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jakie zwierzęta uważa się za wymarłe. Będą wiedzieli, do wyginięcia których z nich przyczynił się człowiek, a które wyginęły w sposób naturalny. Posłuchają ciekawostek o ptaku dodo, gołębiu wędrownym, tarpanie, turze, norce europejskiej i dropiu. Dowiedzą się też, w jaki sposób rekonstruuje się wygląd gatunków wymarłych.

 

Zwierzęta ginące

Zajęcia odbywają się w sali „Oko w oko”. Uczestnicy dowiedzą się, jak człowiek stara się ratować ginące gatunki oraz jaka jest rola parków narodowych i ogrodów zoologicznych w tego typu działaniach. Będą wiedzieli, jakich pamiątek nie należy przywozić zza zagranicy. Posłuchają ciekawostek o bizonie, tygrysie, nosorożcu, słoniu i wielorybie.

 

Zwierzęta uratowane

Zajęcia odbywają się w sali „Las”. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób udało się uratować: żubra, wilka, sokoła wędrownego, puchacza, żółwia i dropia. Poznają rolę, jaką pełnią ogrody zoologiczne w procesie reintrodukcji ginących gatunków. Będą wiedzieć, że każda ingerencja w ekosystem – także mająca na celu ratowanie gatunków zagrożonych – musi być przemyślana, żeby nie wyrządzić szkód w środowisku naturalnym.

 

Zwierzęta fantastyczne

Zajęcia odbywają się w sali „Oko w oko”. Uczestnicy dowiedzą się, od jakich prawdziwych zwierząt wzięły się legendy o istotach mitycznych takich jak feniks, smoki, jednorożce, cyklopi i centaury. Dowiedzą się dlaczego w dawnych czasach ludzie naprawdę wierzyli w ich istnienie. Zobaczą również, jakie stworzenie było prawdopodobnie pierwowzorem potwora z Loch Ness i do kogo w rzeczywistości należała tak zwana sierść yeti. Dowiedzą się również co to jest kryptozoologia i dlaczego obecnie jest już tylko pseudonauką.

 

Opowieści dworu ziemiańskiego

Lekcja odbywa się w „Polskim salonie myśliwskim XIX/XX w.” Uczestnicy poznają historię i charakter salonu myśliwskiego na tle dziejów Polski XIX – XX w. Dowiedzą się, jakie przedmioty znajdowały się w takim salonie, poznają polskie tradycje i obyczaje z przełomu wieków, będą wiedzieć, jakie znaczenie kulturotwórcze miał dom.

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

czas trwania lekcji: ok. 60 minut

Polskie parki narodowe

Zajęcia odbywają się  w sali „Las”. Uczniowie poznają gatunki fauny i flory wybranych parków narodowych. Dowiedzą się, jaka jest funkcja parków narodowych i rezerwatów przyrody. Będą wiedzieć jakie zwierzęta są symbolami poszczególnych polskich parków narodowych i dlaczego.

 

Synantropizacja, czyli cywilizowanie dzikości.

Zajęcia odbywają się w sali „Las”. Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z procesem synantropizacji, której podlega coraz więcej gatunków zwierząt dziko żyjących oraz uświadomienie , że działalność człowieka niesie za sobą ogromne konsekwencje dla przyrody a każda ingerencja w środowisko naturalne pociąga za sobą skutki dla dziko żyjących zwierząt i dla ludzi.

 

Większość lekcji dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum może być również dostosowana do poziomu liceum

 

Uczniów i Nauczycieli zapraszamy także do udziału w 6. edycji konkursu edukacyjnego na krzyżówkę ekologiczną „Ochrona i kształtowanie środowiska”. Organizatorem jest Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział MŁK. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie.

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-krzyzowke-ekologiczna

 


 

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualnościami i wystawami


22 522 66 30 - sekretariat
e-mail: mlij@muzeum.warszawa.pl

ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
Zobacz na mapie