Reading Room Regulations

Zgodnie z zapisami Regulaminu Zbioru Bibliotecznego Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa osoby korzystające z Czytelni obowiązują poniższe zasady:

 1. Zamawianie wydawnictw do korzystania na miejscu w Czytelni odbywa się na specjalnych formularzach zwanych rewersami (oddzielny rewers na każde dzieło). Wypożyczając wydawnictwo do korzystania w czytelni wypełnia się ½ rewersu.
 2. Rewersy powinny być wypełniane dokładnie i czytelnie.
 3. Osoby korzystające ze zbioru bibliotecznego odpowiadają materialnie za wypożyczone publikacje. W razie ich zgubienia lub zniszczenia obowiązani są je odkupić i ponieść koszty oprawy (gdy dzieło było oprawione). Jeżeli natomiast zagubiona publikacja ma dużą wartość merytoryczną i nie ma jej w bieżącej sprzedaży, Muzeum ma prawo żądać odszkodowania w wysokości 10-krotnej jej wartości lub cenę antykwaryczną, bądź żądać odtworzenia odbitki kserograficznej i oprawy.
 4. Czytelnikom, którzy nie przestrzegają regulaminu zbioru bibliotecznego lub nie podporządkowują się zarządzeniom Dyrektora można odebrać prawo korzystania ze zbioru bibliotecznego.
 5. Osoby nie będące pracownikami Muzeum mogą korzystać z Czytelni po wcześniejszym uzgodnieniu, z pracownikiem odpowiedzialnym za zbiór biblioteczny, terminu skorzystania z niej.
 6. Czytelnia jest dostępna dla osób, które ukończyły 15 lat.
 7. Po wejściu do Czytelni, każdy korzystający z niej, powinien wpisać się do książki obecności.
 8. Wierzchnie ubranie, teczki, torby i siatki powinny pozostać w szatni.
 9. W Czytelni obowiązuje cisza i niedozwolone jest jedzenie.
 10. Wykorzystane książki i czasopisma należy oddawać pracownikowi odpowiedzialnemu za zbiór biblioteczny.
 11. Czytelnik powinien najpóźniej na 10 minut przed zamknięciem Czytelni zwrócić pożyczone materiały.
 12. Pracownik odpowiedzialny za zbiór biblioteczny ma prawo odmówić zrealizowania rewersu złożonego przez czytelnika na 15 min. przed zamknięciem Czytelni.

 

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualnościami i wystawami


22 522 66 30 - sekretariat
e-mail: mlij@muzeum.warszawa.pl

ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
Show on the map