Wersja kontrastowa | Mapa strony |Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

w Łazienkach Królewskich

Strona główna > Instrukcje załatwiania spraw

Instrukcje załatwiania spraw


Instrukcja korzystania ze zbioru bibliotecznego

Zgodnie z zasadami Regulaminu Zbioru Bibliotecznego Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, osoby korzystające z Czytelni obowiązują poniższe zasady:

1. Zamawianie wydawnictw do korzystania na miejscu w Czytelni odbywa się na specjalnych formularzach zwanych rewersami (oddzielny rewers na każde dzieło). Wypożyczając wydawnictwo do korzystania w czytelni wypełnia się ½ rewersu.

 2. Rewersy powinny być wypełnianie dokładnie i czytelnie.

 3. Osoby korzystające ze zbioru bibliotecznego odpowiadają materialnie za wypożyczone publikacje. W razie ich zgubienia lub zniszczenia obowiązani są je odkupić i ponieść koszty oprawy (gdy dzieło było oprawione). Jeżeli natomiast zagubiona publikacja ma dużą wartość merytoryczną i nie ma jej w bieżącej sprzedaży, Muzeum ma prawo żądać odszkodowania w wysokości 10-krotnej jej wartości lub cenę antykwaryczną, bądź żądać odtworzenia odbiti kserograficznej i oprawy.

4. Czytelnikom, którzy nie przestrzegają Regulaminu Zbioru Bibliotecznego lub nie podporządkowują się zarządzeniom Dyrektora można odebrać prawo korzystania ze zbioru bibliotecznego.

5. Osoby nie będące pracownikami Muzeum mogą korzystać z Czytelni po wcześniejszym uzgodnieniu, z pracownikiem odpowiedzialnym za zbiór biblioteczny, terminu skorzystania z niej.

6. Czytelnia jest dostępna dla osób, które ukończyły 15 lat.

7. Po wejściu do czytelni, każdy korzystający z niej, powinien wpisać się do książki obecności.

8. Wierzchnie ubranie, teczki, torby i siatki powinny pozostać w szatni.

9. W czytelni obowiązuje cisza i niedozwolone jest jedzenie.

10. Wykorzystane książki i czasopisma należy oddawać pracownikowi odpowiedzialnemu za zbiór biblioteczny.

11. Czytelnik powinien najpóźniej na 10 minut przed zamknięciem czytelni zwrócić pożyczone materiały.

12. Pracownik odpowiedzialny za zbiór biblioteczny ma prawo odmówić zrealizowania rewersu złożonego przez czytelnika na 15 min. przed zamknięciem czytelni.

Pracownik odpowiedzialny za zbiór biblioteczny:

imię i nazwisko: Anna Hrynkiewicz

stanowisko: kustosz służby bibliotecznej

tel: (022) 522 66 38

e-mail: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl

Regulamin Zbioru Bibliotecznego Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

1. Zamawianie wydawnictw do korzystania na miejscu w Czytelni odbywa się na specjalnych formularzach zwanych rewersami (oddzielny rewers na każde dzieło). Wypożyczając wydawnictwo do korzystania w czytelni wypełnia się ½ rewersu.

2. Rewersy powinny być wypełnianie dokładnie i czytelnie.

3. Osoby korzystające ze zbioru bibliotecznego odpowiadają materialnie za wypożyczone publikacje. W razie ich zgubienia lub zniszczenia obowiązani są je odkupić i ponieść koszty oprawy (gdy dzieło było oprawione). Jeżeli natomiast zagubiona publikacja ma dużą wartość merytoryczną i nie ma jej w bieżącej sprzedaży, Muzeum ma prawo żądać odszkodowania w wysokości 10-krotnej jej wartości lub cenę antykwaryczną, bądź żądać odtworzenia odbiti kserograficznej i oprawy.

4. Czytelnikom, którzy nie przestrzegają Regulaminu Zbioru Bibliotecznego lub nie podporządkowują się zarządzeniom Dyrektora można odebrać prawo korzystania ze zbioru bibliotecznego.

5. Osoby nie będące pracownikami Muzeum mogą korzystać z Czytelni po wcześniejszym uzgodnieniu, z pracownikiem odpowiedzialnym za zbiór biblioteczny, terminu skorzystania z niej.

6. Czytelnia jest dostępna dla osób, które ukończyły 15 lat.

7. Po wejściu do czytelni, każdy korzystający z niej, powinien wpisać się do książki obecności.

8. Wierzchnie ubranie, teczki, torby i siatki powinny pozostać w szatni.

9. W czytelni obowiązuje cisza i niedozwolone jest jedzenie.

10. Wykorzystane książki i czasopisma należy oddawać pracownikowi odpowiedzialnemu za zbiór biblioteczny.

11. Czytelnik powinien najpóźniej na 10 minut przed zamknięciem czytelni zwrócić pożyczone materiały.

12. Pracownik odpowiedzialny za zbiór biblioteczny ma prawo odmówić zrealizowania rewersu złożonego przez czytelnika na 15 min. przed zamknięciem czytelni.

Pracownik odpowiedzialny za zbiór biblioteczny:

imię i nazwisko: Anna Hrynkiewicz
stanowisko: kustosz służby bibliotecznej
tel: (022) 522 66 38
e-mail: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl


POWRÓT

Wytwarzający: Dorota Gorlewska
Udostępniajacy: Agata Abramowska
Czas wytworzenia: 20/11/2008
Czas modyfikacji: 02/11/2012


Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.
ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa,
tel.: 22 522 66 30 fax. 22 628 46 99, www.muzeum.warszawa.pl, mlij@muzeum.warszawa.pl